Learn more


UN Mongolia statement


Keynote speech at Mongolian Ecology Forum 2018

Air pollution speech by Mrs. Daniela Gasparikova, UNDP Deputy Resident Representative in Mongolia.  


Mongol Enterprising Adventure - Design Workshop Photo Story

Mongolian youth and organizations came together to co-design the activities for The Mongol Enterprising Adventure.  


Launch of the GHG inventory web-based system in the construction sector

Closing remarks by Mrs. Daniela Gasparikova, Deputy Resident Representative at the launch of the GHG inventory web-based system in the construction sector  


Strengthening Representative Bodies in Mongolia

"Women’s Leadership in Local Governance", a training which focused on empowering the councilors with necessary skills to build inclusive governance.  


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛЫГ АШИГЛАХ

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбар хурдацтай хөгжиж байгаа хэдий ч байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх асуудал анхаарал татах болсон. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас уул уурхайн…  


Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) in the Construction Sector in Mongolia

The objective of the project is to facilitate market transformation for energy efficiency in the construction sector through the development and implementation of NAMA in Mongolia. This objective will…  


NATIONAL CONSULTATIVE MEETING OF PUBLIC MANAGERS

Welcome Remarks by Ms. Beate Trankmann, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative.  "ГУЛЗАТ" Орон Нутгийн Хамгаалалттай Газар

Увс аймгийн Бөхмөрөн, Сагил сумын нутаг улсын хил орчмын 126,772 га газрыг ховор болон агнуурын амьтдын нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийг хөгжүүлэх…  

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global