Learn more


Хүйсээр ангилсан статистик мэдээлэл болон жендэрийн дүн шинжилгээ нь нийгэм дэх тэгш бус байдлыг арилгахад чухал нөлөөтэй.

“Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн хүрээнд шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны статистик үзүүлэлтүүдэд үнэлгээ хийж ялангуяа улс…  


Second Steering Committee Meeting held for “Promoting Gender Equality in Public Decision-Making and Women’s Empowerment in Mongolia” project

The Steering Committee meeting of the “Promoting Gender Equality in Public Decision-Making and Women’s Empowerment in Mongolia” project was held on 27 December 2021, and reviewed the Annual report -…  


“Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн Удирдах зөвлөлийн хоёрдугаар хурал боллоо

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй “Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн Удирдах зөвлөлийн хоёрдугаар хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 27-нд…  


Монголоос ирсэн аварга үлэг гүрвэл НҮБ-ын индэр дээр дэлхийн удирдагчдад ‘Устаж үгүй болох сонголтыг бүү хий’ хэмээн уриаллаа.

Хүний хэлээр ярьдаг нэгэн аварга үлэг гүрвэл НҮБ-ын төв оффист дэлхийн удирдагчдаас уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг шаардсан тухай Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн…  


Dinosaur from Mongolia urges World Leaders Not To ‘Choose Extinction’ at United Nations

The United Nations Development Programme (UNDP) in Mongolia brings a ferocious, talking dinosaur from Mongolia all the way to the United Nations’ headquarters to urge more climate action from global…  


UNDP Mongolia Resident Representative Ms.Elaine Conkievich's Opening Remarks for 2021 Mongolian Sustainable Finance Forum

UNDP is globally more engaged and focused in recent years in the financing for development and financial policy reforms that will enable the financing and achievement of SDGs. We focus more on private…  


БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

Канад улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь”…  


UNDP Mongolia joins Expert Workshop on "Gender Mainstreaming in the Financial Sector"

The gender in finance focused workshop was held as a thematic workshop to ensure gender equality and human rights in the financial sector, as part of "Financing the future, we want!" 7th Annual…  


Opening remarks at Gender and Inclusion Conference, Elaine Conkievich, UNDP Resident Representative

Gender equality is a fundamental human right and the advancement of gender equality is one of the critical development and policy objectives for Mongolia. Opening remarks at Gender and Inclusion…  


GOOD COOPERATION LEADS TO GOOD RESULTS

We spoke with the UNDP Resident Representative Elaine Conkievich about the goals and results of the projects and programs being implemented by UNDP to support the reduction of the negative impact of…  

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global