Learn more


Strengthening Representative Bodies in Mongolia

The Project will support institutional strengthening of local Hurals, through improving legal and institutional environment, the organisational capacity, and individual competencies of local Hural…  


Towards a Professional and Citizen-centred Civil Service in Mongolia

The project will support the implementation of the civil service reform priorities towards creating a stable, impartial, professional and citizen centred civil service and their implementation through…  Монгол Улс болон Лаос Улсын эмнэлгийн мэс засал, яаралтай тусламжийн өнөөгийн байдал

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн орнууд 2015 оноос Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд Дэлхийн банк, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ба Америкийн олон улсын хөгжлийн…  

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global