Press Center

Latest from news centre


UNDP Mongolia and the Ministry of Digital Development and Communication partner on the advancement of the Digital Nation Strategy

UNDP Mongolia and the Ministry of Digital Development and Communication partner on the advancement of the Digital Nation Strategy  


ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТЭТГЭЛЭГТ ТӨСЛИЙН УРАЛДААН

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТЭТГЭЛЭГТ ТӨСЛИЙН УРАЛДААН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ УРЬЖ БАЙНА  


“GREEN FINANCE - REGIONAL FORUM” Keynote Address

“GREEN FINANCE - REGIONAL FORUM” UNDP Associate Administrator Usha Rao-Monari Keynote Address  


"Хамтын Оролцоот Байгаль Орчны Мониторинг” тэтгэлэгт төслийн уралдаан

Уул уурхайн засаглал, байгаль орчин, хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагуудыг урьж байна.  


НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн орлогч суурин төлөөлөгч Нашида Саттарын “ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН УЛС ТӨРИЙН МАНЛАЙЛЛЫН ФОРУМ: ТӨЛӨӨЛӨЛ БА МӨНГӨ” хэлэлцүүлгийн нээлтэд хэлсэн үг

тэйчүүдийн улс төрийн манлайллын форумд оролцож үзэл бодол, итгэл үнэмшил, хувийн туршлагаасаа хуваалцахаар цугласан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.  


Opening remarks at the “WOMEN'S POLITICAL LEADERSHIP FORUM: REPRESENTATION AND MONEY" by Nashida Sattar, UNDP Deputy Resident Representative

A warm welcome to you all participating in today’s Forum to share your views, beliefs, and personal experiences. The United Nations is supporting governments around the world to meet the 2030…  


“GENDER MAINSTREAMING FRAMEWORK FOR MONGOLIAN FINANCIAL SECTOR” OPEN FORUM - Opening remarks by Ms Elaine Conkievich, UNDP Mongolia Resident Representative

Thank you very much to the Mongolian Sustainable Finance Association for organizing the "Gender mainstreaming framework for Mongolian financial sector" Open Forum event. This is an excellent…  


Second Steering Committee Meeting held for “Promoting Gender Equality in Public Decision-Making and Women’s Empowerment in Mongolia” project

The Steering Committee meeting of the “Promoting Gender Equality in Public Decision-Making and Women’s Empowerment in Mongolia” project was held on 27 December 2021, and reviewed the Annual report -…  


“Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн Удирдах зөвлөлийн хоёрдугаар хурал боллоо

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй “Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн Удирдах зөвлөлийн хоёрдугаар хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 27-нд…  


Монголоос ирсэн аварга үлэг гүрвэл НҮБ-ын индэр дээр дэлхийн удирдагчдад ‘Устаж үгүй болох сонголтыг бүү хий’ хэмээн уриаллаа.

Хүний хэлээр ярьдаг нэгэн аварга үлэг гүрвэл НҮБ-ын төв оффист дэлхийн удирдагчдаас уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг шаардсан тухай Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн…  

UNDP Around the world

You are at UNDP Mongolia 
Go to UNDP Global